Skip to main content

Sürdürülebilir Toplu Konut Yerleşmesi Tasarımı için Pareto Genetik Algoritmaya Dayalı Bir Model Önerisi

Yazgı Badem Aksoy
Gülen Çağdaş
Özgün Balaban